Skarpa glasskärvor slipas till ädelstenar i hjärtat

Skarpa glasskärvor slipas till ädelstenar i hjärtat

Än så länge är jag lyckligt förskonad från sorg på nära håll.

Visst, min styvfar gick bort för 20år sedan, min farbror för 9 och moster för några år till sen – men annars är närmaste familjen intakt.

När jag läste om Mymlans tema om pappor och däri såg en länk om minnet av en pappa kör tankarna igång – tänk om… hur skulle det kännas att förlora någon nära. Förlora pappa eller mamma, eller om jag skulle dö: hur skulle mina barn känna då? Vad skulle de minnas? Det ilar till. Oro och rädsla. Fantasin rusar iväg.

Att leda en nation är enklare än att uppfostra tre barn

Att leda en nation är enklare än att uppfostra tre barn

Men så stannar jag upp och jag brukar tänka på en fantastisk beskrivning av hur sorg kan upplevas;
Först är det som om en taggig och vass glasbit snurrar och river inuti hjärtat. Det skär och bränner i hela bröstet.
Det snurrar och roterar, smärta!
Efterhand mjuknar kanterna på glasskärvan och den formar sig till en rundare och rundare form.
Till slut har den vassa glasskärvan inuti hjärtan formats till en slipad sten som kan liknas vid en ädelsten.
Likt en diamant ligger den alltid kvar inuti det varmaste och goaste vi har: hjärtat.visa vägen till stigen

När jag tänker på den beskrivningen (fått från en bok eller film som jag inte minns längre…) så känns det på något vis enklare att själv vara pappa. Det känns oxå enklare att tänka på min relation till min pappa (och mamma såklart, och syster, och fru, och barn…) och den stig vi alla ska vandra en dag! Jag känner mig trygg i att veta att det alltid är det goda minnet som kommer att leva vidare, även om det smärtar i början.

Att blicka framåt de minnesbilder som behövs då sorgen kommer gör det än mer viktigt att ta vara på tiden vi har nu!

Skarpa glasskärvor slipas till ädelstenar i hjärtat

Ropen skalla, tacktal till alla! Tacktal, tacktal, tacktal…

Så här en dryg månad som valpägare till en stående fågelhund vill jag rikta blicken lite upp från pissepölarna.

Stubbåker för första gången, härligt (men stickigt...)

Stubbåker för första gången, härligt (men stickigt...)

Jag vill tacka några personer.

  1. För det första vill jag tacka mig själv för att jag åkte ner till Frankrike och hämtade Elof. Tack!
  2. Sedan vill jag tacka min underbara familj som stöttade mig i resan och vid hemkomsten, samt såklart den närmast efterföljande perioden. Jag är säker på att deras stöd kommer att finnas kvar i många år och att Elof de la Balingue kommer att bli en lika kär familjemedlem även för dem.
  3. Sten Christofferson vill jag rikta ett särskilt tack till för den bok du skrev för massa år sedan, särskilt då du gjorde den braiga inledningen som målande beskrev hur viktigt den första perioden av valpens liv var för ett lyckosamt samarbetsfyllt liv tillsammans med hunden! Tack.
  4. Anders Landin vill jag dessutom rikta ett särskilt tack till då dina filmer (tillsammans med även din bok) gav en fullständigt klar bild över hur jag rent praktiskt implementerar dessa så viktiga moment som skapar förutsättningar för en “lydig” men framför allt fri hund (som då skapar förutsättningar för tillit, frihet och ansvar). Tack!
  5. Sist och långt ifrån minst (yngst ja, men inte minst längre!) vill jag rikta det största tacket till individen som har huvudrollen i dramat: ELOF de la Balingue! Du är en sann god och härligt kamrat, redan nu i din unga ålder visar du prov på en mogenhet, ödmjukhet och med ett innerligt intresse för din omgivning. Det bådar mycket gott inför framtiden och vår framtid som nyligen inletts!

Tack alla!