Ropen skalla, tacktal till alla! Tacktal, tacktal, tacktal…

Ropen skalla, tacktal till alla! Tacktal, tacktal, tacktal…

Så här en dryg månad som valpägare till en stående fågelhund vill jag rikta blicken lite upp från pissepölarna.

Stubbåker för första gången, härligt (men stickigt...)

Stubbåker för första gången, härligt (men stickigt...)

Jag vill tacka några personer.

  1. För det första vill jag tacka mig själv för att jag åkte ner till Frankrike och hämtade Elof. Tack!
  2. Sedan vill jag tacka min underbara familj som stöttade mig i resan och vid hemkomsten, samt såklart den närmast efterföljande perioden. Jag är säker på att deras stöd kommer att finnas kvar i många år och att Elof de la Balingue kommer att bli en lika kär familjemedlem även för dem.
  3. Sten Christofferson vill jag rikta ett särskilt tack till för den bok du skrev för massa år sedan, särskilt då du gjorde den braiga inledningen som målande beskrev hur viktigt den första perioden av valpens liv var för ett lyckosamt samarbetsfyllt liv tillsammans med hunden! Tack.
  4. Anders Landin vill jag dessutom rikta ett särskilt tack till då dina filmer (tillsammans med även din bok) gav en fullständigt klar bild över hur jag rent praktiskt implementerar dessa så viktiga moment som skapar förutsättningar för en “lydig” men framför allt fri hund (som då skapar förutsättningar för tillit, frihet och ansvar). Tack!
  5. Sist och långt ifrån minst (yngst ja, men inte minst längre!) vill jag rikta det största tacket till individen som har huvudrollen i dramat: ELOF de la Balingue! Du är en sann god och härligt kamrat, redan nu i din unga ålder visar du prov på en mogenhet, ödmjukhet och med ett innerligt intresse för din omgivning. Det bådar mycket gott inför framtiden och vår framtid som nyligen inletts!

Tack alla!