109. Hav (172 av 365)
Havstrut i ett av våra östra hav. Östersjön.