158. Kopior (50 av 365)

I Lunds domkyrka finns denna avbildning av densamma. Lunds domkyrka i kopia.