#2
Morgonpromenader blir väldigt ljusa tack vare snöns vita färg!

Häpp häpp.