Så har ännu en dag på jobbet nått sin ände och jag é på väg hem – tillsammans med tusentals andra.

Vad har jag tillfört världen och de efterlevande? Det har jag svårt att svara på, bara en meningslös intern “strid” för min grupps berättigande och fortlevnad samt lite ma-fö av vad vi gör för nya chefen…

Hade helst dratt över stubbfält med två vassa hundar, korvgrillning och avslappnat samkväm i goda vänners lag!

När ska jag förverkliga det?

Posted by ShoZu