215. Nutid (179 av 365)
Dåtidens fiskeredskap i nutid.