59. Energi (106 av 365)

Kraftledningarna som kommer från Barsebäcksverket, som fortfarande är en viktig del i kraftförsörjningsnätet – även om Barsebäcksverket är avvecklat.