232. Park (67 av 365)

Kanske ingen traditionell park, men väl så funktionell och välbesökt. Skatepark.