320. Trio (49 av 365)

Tre änglar i rad som bildar en stillsam trio.