19. Blankett (51 av 365)

Äldste sonen har stått inför sitt första större val – valet av skola till högstadiet.