wpid-165.-Kvällsljus-12-av-365.jpg

165. Kvällsljus (12 av 365)

Vi har hittat nytt promenadstråk, utmed Barsebäck Hamns ständer. Perfekt!

Lätt att gå på spångade och uppklippta gångstigar. Fina omgivningar och mycket att fotografera, med såväl natur, djur och människor. I bägge ändarna av promenaderna kan man köpa fika/glass – åtminstone sommarhalvåret. Dessutom finns det utplacerade bänkar/viloplatser där man kan fika medhavd kaffe, korv etc. Fram och tillbaka är det en lagom tur på 4km vilket är lagom för ungar och äldre om de hänger med…

Utmed ständerna finns det gott om sysselsättning för såväl hundar, ungar och andra.

Kvällsljuset som kommer ner vid solnedgången är bara en bonus 😀