Jag har länge letat och velat över hur jag ska göra med de bilder som finns på nätet och hur de enkelt kan integreras med såväl program i datorn och inte minst läggas/spridas på andra ställen på nätet. Det ser ut som att jag får fortsätta vela och leta.

För ett tag sedan testade jag SmugMug, och det är ju ok – till 75% eller så. Det är den sista skälvande biten som saknas för att få en helhetsbild och hantering av bilderna. Från bildhantering till publicering och spridning. Jag får ge det lite tid och se därefter.