Denna sida/blogg kommer jag att ägna mest åt foton och egna inlägg. För in

lägg om Braque Français och våra andra djur – då hänvisar jag till vår gemensamma sida: Brandkårsskogen.

Följ Brandkårsskogen på

Mer info om våra hundar och andra djur

För mer info, bilder och nyheter om våra hundar – besök brandkårsskogen.se