#4
Det blir ett ljuddämpande bomullsliknande täcke av snön. Tystnad.