Springa fritt på en stubbåker, högsta mått av frihet genom lydnad, förtroende och samarbete?

Springa fritt på en stubbåker, högsta mått av frihet genom lydnad, förtroende och samarbete?

Ska du skaffa, eller har du nyss skaffat valp? Funderar du på att avvakta med träning till dess att hunden (eller du?) blir lite mer mogen?

Mitt tips till dig är, baserat på nyfunna och värdefulla erfarenheter, att inte vänta! Du har allt att vinna på att hugga tag i träningen omgående. Du har ganska mycket att förlora på att vänta, ja – momenten och inlärningen kommer nog att funka, men inlärningen kommer att ta längre tid.

Enligt herrarna Landin/Christoffersson och experter som de förlitar sina budskap på (utöver sin långa erfarenhet såklart) fungerar det enligt följande i hundars egen regi, dvs när de får leva i flock utan mänsklig påverkan;

Första perioden, fram till 8-9:e veckan får valparna ganska fria tyglar att utforska sin omgivning

Under veckorna 9-12 sätts ramarna, do’s and dont’s som hund “i den här familjen” – alltså gränssättningar och vilka signaler flockledare/-medlemmar använder. Anders Landins första DVD om valpen inleds med jättebra visuella illustrationer för hur valparna tillrättavisas i flocken. Jättebra tillfälle att markera vilka kommandon som är absoluta, viktiga och användbara under hela livet = “förbudskommando”, inkallningskommando, sittkommando och stannakommando/-signal. Lär in och befäst.

De följande 12-16 veckorna ägnas åt att skapa förståelse för valpens roll i flocken, vad är det tänkt att du (valpen) ska tillföra oss (flocken). Det är här man kan lägga på moment som man ska ha hunden till (gäller givetvis främst “arbetande” hundar, men exvis bruksgrenar kan börja tränas här oxå). Jag har till exempel börjat introducera apportering, visselpipa, simning och ska strax påbörja dirigering.

Elof som bekantar sig med en kyckling

Elof som bekantar sig med en kyckling

Det är en fröjd att se hur snabbt och lätt hunden tar in de instruktioner jag förmedlar. Eftersom jag börjat i tid (gudarna ska veta att det var på håret…) och har en plan för vilka kommandon jag ska använda så går det som en dans! Jag vill påstå att Elof (nu drygt 3månader) redan kan sådana grejor som Mysko fick lära sig när han var 1,5 år. Det är en riktig fröjd och jag kan riktigt se framför mig hur smidigt det kommer att bli framöver.

Konsekvenserna av dessa faktum kommer (är min absoluta övertygelse!) både jag och Elof att dra nytta av! Jag kommer såklart att få en hund som fyller sitt syfte som dels arbetande stående fågelhund under jakt och dels som den familjehund han är 85% av tiden med förståelse och respekt för familjens medlemmar och regler. Elof kommer att få ett liv fullt av spring med helt fria tyglar, givet att de inte framkallar fara för honom eller andra. Eftersom jag kommer att lita på honom ger jag honom fulla ansvaret att sköta sitt jobb så som han kan bäst; att söka fram fågel, peka ut det och sedan hämta vid behov.

Det är så det ska vara, det är så jag vill att det ska vara och det är så jag ska verka för att det blir!

Sååå, ska du skaffa valp? Inget att vänta på, sätt igång och träna så snart det går!