Inom 7 goda vanor pratar man om hur man enkelt kan bli överens om vilket målet är.
På svenska är det fritt översatt till;
Önskat Resultat – vad som ska uppnås
Riktlinjer – hur det ska gå till
Resurser – vem, med vilka resurser
Ansvar – hur och när följer vi upp det
Konsekvens – vad händer om eller om inte önskat resultat nås

Med andra ord: ÖRRAK

Kan med fördel användas på möten, med individer, grupper eller hemma (exvis med barnen).

Syftet är att vara överens om vad man ska vara överens om… Vilka förutsättningar och medel som står till förfogande, vem som förväntas göra det, hur det följs upp och inte minst vilka konsekvenserna blir (effektivare flöde, ökad lönsamhet, bonus eller biokväll med morsan/farsan…)

Jag ska använda det i eftermiddag… @{-#