Vägvalet
Kan du vara snäll och tala om vilken väg jag ska gå?, sa Alice.

Det beror till stor del på vart du vill komma, sa katten.

Det spelar inte så stor roll, sa Alice.

Då spelar det inte så stor roll vilken väg du går, sa katten.

– Från Alice i Underlandet

*********

Nu har jag på allvar börjat läsa in mig på vad vana 2 innebär – rubriken är “Börja med slutet i sikte” – dvs jag ska fundera ut vad jag vill göra och ha som mål/livsuppgift.

Resten av vanorna och alla aktiviteter jag tar för mig ska hädanefter styra mig mot/till detta mål. Inte mot – som emot, motsatt, i riktning ifrån målet etc. –  utan fram till eller närmare målet.

När jag gjorde detta moment blev det ganska högtflygande planer som kändes lite för ambitiösa och orealistiska så jag vill göra detta grundligt och sätta ribban på rätt höjd.

Detta gjorde att jag stoppade upp i processen (över sommaren) och är nog lite kluven fortfarande, Anders Haglund, som jag lyssnade på igår, sa att det var bättre att skjuta högt och nå halvvägs än att sikta lågt och nå mål man blir missnöjd med. Det kommer att kräva en del eftertanke i alla fall.

Det viktiga är att jag vill ta tag i mitt liv, inte bara låta saker och ting hända och styra mig och mitt liv. Tar jag greppet och skaffar mig en bild av vad jag vill så kan jag påverka hur resten av livet ter sig. Jag har funderat på detta tidigare, men det har varit luddiga tankar/funderingar. Detta kommer att bli påtagligt och konkret. Jag ska skriva ner en mission, livsuppgift och målet med livet som ständigt kommer att vara tillgängligt som en påminnelse om vad som är viktigt FÖR MIG!

Eftersom jag är proaktivoch väljer vad jag ska göra och hur jag ska förhålla mig till omgivningens krav kommer jag bara att göra saker som leder mig framåt mot mitt mål.  Det hänger så att säga ihop, jag börjar med början och kan inte gå vidare förrän jag bockat av föregående steg/vana.