Har hamnat i utvecklingsfas 2 i många situationer nu.

Vill inte. Kan inte. Orkar inte. Inte.

Bloggen, djuren, jobbet, 7 goda vanorna och lite annat smått och gott.

Vet att jag kan jobba mig ur det, vet att jag kan och jag vet att jag vill! Jag ska. Vill!

Ps.

U¹= omedvetet inkompetent
U2 = medvetet inkompetent
U3 = omedvetet kompetent
U4 = medvetet kompetent

Ds.

Posted by ShoZu